Sohbet Girişi

Türkiye Burada Sohbet Ediyor

kullanıcı
şifre
* Şifreniz yoksa boş bırakabilirsiniz.
FARKLI SÜRÜM Mirc İndir
play store app store

Hazır Spamfilter

Hazır Spamfilter

Hazır Spamfilter 

Hazır Spamfilter , Paylaşım sebebi ister proxy koruması olsun ister hazır kod olsun, proxy içeren sitelere izin vermektir. Daha kararlı stiller mevcut. Ama Spamfilter‘ı bilmeyenler için en sade şekilde paylaşıyorum.

Silmek

/spamfilter del cpNnudpqP block 1d; Yasak i r c
/spamfilter del cpNnudpqP kline 1d; Yasak www
/spamfilter del cpNnudpqP gline 1d; Yasak http://
/spamfilter del cpNnudpqP zline 1d; Yasak org

Eklemek İcin

/spamfilter + cNp zline – Sebep Metin
Eger bu komutla ekleme yaparsak
/spamfilter – cNp zline – Sebep Metin
Seklinde Sileßilirsiniz
[tip] Hedef tipini belirtir
Karakter:
c channel Kanal mesajlari
p private Ozel mesajlar
n private-notice Ozel notice
Nchannel-notice Kanala notice
P part Part sebebi
qquit Quit sebebi
ddcc DCC dosya ismi
aaway away mesaji
ttopic Belirtilen topic
uuser Kullanici ßani nick!user@host:realname ile eslesecektir

İRC ,  Spam filter

KULLANIMI: /spamfilter add u gzline 12m Spm-Yasak .+!.+@7(1|3|4|5|6|9)\..+:.+

İstek ve öneri vb durumlarda yardım isteye bilirsiniz.

Saldırı Reklam Arayış kesecek Hazır Spamfilter ;

Random Giriş :

(?-i)^([A-Za-z]{1}[0-9]{1,}!.+@.+:.+)$ ^(.+![a-z]{5}@.+:[a-z]{4})$ (?-i)[a-z]{3,5}!(?-i)[a-z]{2,5}@.+:.+ .+!(?-i)[a-z]{3,5}@.+:(?-i)[a-z]{3,} (?-i)^(.+![a-z]{4}@.+:[a-z]{5})$ (?-i)^(.+![a-z]{5}@.+:[a-z]{5})$ (?-i)^(.+![a-z]{4}@.+:[a-z]{4})$ (?-i)^(.+![a-z]{3}@.+:[a-z]{4})$ (?-i)^(.+![a-z]{4}@.+:[a-z]{3})$ (?-i)^(.+![a-z]{3}@.+:[a-z]{3})$ (?-i)^(.+![a-z]{3}@.+:[a-z]{5})$ .+!.+[\_|\-].+@.+:.+\S(\-|\_)\S.+|.+[\_|\-].+!.+@.+:.+\S(\-|\_)\S.+ (?-i)[a-z]{1}[0-9]{2,5}!(?-i)[a-z]{1}[0-9]{2,5}@.+:.+

Fullnamenin Başlangıcı : Karakter veya Boşluk varsa engeller : Saldırının %90’ı bu yöndedir.

Kod:   Kodu kopyalamak için üzerine çift tıklayın!
.+!.+@.+:(?-i)([[:space:]]|[[:punct:]])[A-Za-z]{2,}$

Telefon (TelNo) Giriş ;
^[0QO5](\s|\s+|)[5](\s|\s+|)(2|3|4|5|6|7|8|9)(\s|\s+|)\d(.+|)$ [A-Za-z]{1,}(\_|\-)[0-9](\_|\-)[0-9](\_|\-)[0-9].+!.+@.+:.+ [A-Za-z][\-|\_][o0]5{1,2}[3456789][\_|\-][123456789].+!.+@.+:.+ [A-Za-z][\-|\_][o0]5{1,2}[3456789][123456789].+!.+@.+:.+
Ame\Amsg\me Yasaklama
\x01ACTION.+\x01
Küfür Arayış Argo İllegal cümle veya kelime blockları ;
[.,]c[[:space:]]{0,}[o0Q][[:space:]]{0,}m|[.,][[:print:]]{1,3}[cÇ][[:print:]]{1,3}[o0Q][[:print:]]{1,3}m|[.,]n[[:space:]]{0,}[ée€£][[:space:]]{0,}t|[.,][[:print:]]{1,3}n[[:print:]]{1,3}[ée€£][[:print:]]{1,3}t ba[jc]{1,}[ıiÄ°1!]n[ıiÄ°1!a][[:space:]]{0,}[sşŞ$x]|^yar{1,}a[kqgÄŸ]|[[:space:]]yar{1,}a[kqgÄŸ] ^[a@q]m{1,}[uüıil]n[ıila]|^m[ıl]na[[:space:]]|^m[ıl]na$|[[:space:]]m[ıl]na|@[[:space:]]{0,}[[:print:]]{0,4}m ^[xsz$][[:space:]]{0,}h{0,}[[:space:]]{0,}[üıiÄ°1]{0,}[[:space:]]{0,}[kq][[:space:]]{0,}[mseiıİt3][[:space:]]{0,}[eciyrÅŸ$][[:space:]]{0,}[ygÄŸkeimn13]|[[:space:]][xsz$][[:space:]]{0,}h{0,}[[:space:]]{0,}[üıiÄ°1]{0,}[[:space:]]{0,}[kq][[:space:]]{0,}[seıiÄ°t3][[:space:]]{0,}[ciyrÅŸ$][[:space:]]{0,}[eimn13] [a@q][-_'”+%&/#*=)(}{:.?`|]{1,7}m[-_'”+%&/#*=)(}{:.?`|]{1,7}[ıiÄ°]|[a@q][-_'”+%&/#*=)(}{:.?`|]{1,7}m[-_'”+%&/#*=)(}{:.?`|]{0,7}ı[-_'”+%&/#*=)(}{:.?`|]{0,7}n|^[a@q]m[[:space:]]|[[:space:]]am[[:space:]]|[a@q][[:space:]]{1,}m[[:space:]]{1,}[iıl][[:space:]]{1,} s[io][qhk]t[iuo]g{0,}[iu]{0,}m|s[!|][kq]|s[[:space:]]{0,}[-_'”+%&/#*=)(}{.?`|]{1,7}[[:space:]]{0,}[oki][[:space:]]{0,}[-_'”+%&/#*=)(}{.?`|]{1,7}[[:space:]]{0,}[kqÄŸgr] [@a][[:space:]]{0,}n{1,}[[:space:]]{0,}[@a][[:space:]]{0,}s[[:space:]]{0,}[iıİ1][[:space:]]{0,}[sn][[:space:]]{0,}[aiıİ1][[:space:]]{0,}[szk] ^ç$|¢|^t$|§|´|$strip(´)|d[-_]e[-_]n|ekl{2,}e|tr\.cc|@hot|o[[:space:]]{0,}t{3,} [a-zA-Z][[:space:]]{5,}[a-zA-Z]|[abs][[:space:]]{1,}[oıimnad][[:space:]]{1,}[kqıiacm][[:space:]]{1,}[etıin] [aszo][[:space:]]{0,}[-_'”+%&/#*=)(}{:.?`|][[:space:]]{0,}[rpdnmiok][[:space:]]{0,}[-_'”+%&/#*=)(}{:.?`|]{1,7}[[:space:]]{0,}[toumaıikq] ^c{1,}[o0@qØQ]{1,}m$|^c{1,}[o0@qØQ]{1,}m[[:space:]]|[[:space:]]c{1,}[o0@qØQ]{1,}m|^n{1,}[ée£]{1,}t$|[[:space:]]n{1,}[ée£]{1,}t$|^[o0öÖ@qØQ]{1,}r{1,}[qgğĞ][[:space:]]|[[:space:]][o0öÖ@qØQ]{1,}r{1,}[qgğĞ]$ a\.[kq]|\[{1,}[a@s$şŞ]\]{1,}|\{{1,}[a@sz$şŞ]\}{1,} ^[cçÇkgq]{1,}[o0Q]{1,}m$|^n{1,}[ée€£]{1,}t$|^[o0öÖQ]{1,}r{1,}[gğĞq]$ [o0u]r[0ou]s{1,}[ßbp][uo0]|o[-_'”+%&/#*=)(}{.?`]{1,7}r[-_'”+%&/#*=)(}{.?`]{1,7}[ou]|fah[ıiÄ°][sşŞ$]e|s[uüÜ]rt[üÜu][qk]|ka[şŞ]{1,}ar|a[[:space:]]{1,}[kq][o0öÖ][dt]u[kqÄŸm] [[:alnum:]]{1,}[-_'”+%&/#*=)(}{:.,?`|!]{1,}[[:alnum:]]{1,}[-_'”+%&/#*=)(}{:.,?`|!]{1,}[[:alnum:]]{1,}[-_'”+%&/#*=)(}{:.,?`|!]{1,}[[:alnum:]]{1,}[-_'”+%&/#*=)(}{:.,?`|!]{1,}[[:alnum:]]{1,}[-_'”+%&/#*=)(}{:.,?`|!]{1,}[[:alnum:]]{1,}[-_'”+%&/#*=)(}{:.,?`|!]{1,}[[:alnum:]]{1,}

 Reklam Veya Sunucu Reklamları ;

\.n[£€e]t|\.[0Qo]rg|\.n.[£€e].t|\.[0Qo].r.g|\.n.?[£€e].?t|\.[0Qo].?r.?g|\.c[0Qo]m|\.c.[0Qo].m|\.c.?[0Qo].?m [A-Za-z][[:space:]][C0QoN].?[0QoR£€e].?[MGT]$|[A-Za-z][[:space:]][C0QoN][0QoR£€e][MGT]$ (www|w.?w.?w.?)|(i|ı).?r.?c\.|server|https|[ıiIlİ]nternet.?sayfas[iı] \.[C0QoN][0QoR£€e][MGT]$ \.[[:space:]][C0QoN].?[0QoR£€e].?[MGT]$ [[:space:]][C0QoN][0QoR£€e][MGT]$ [ĞqQg].?[0OQo].?[0OQo].?[ĞqQg] \.[[:space:]][C0QoN].?[0QoR£€e].?[MGT]|^[A-Za-z]{1}$|[[:space:]][C0QoN][0QoR£€e][MGT]$

 Telefon No Yasaklama
(\,|\?|\’|\!|\^|\+|\&|\/|\(|\)|=|\*|\;|\_|\.)0?5[0345]{1,} s(i|ı)f(i|ı)r\x20be(ş|Ş|s)yüz ^0?5[0345]{1}[0-9]{1,} [A-Za-z][[:space:]][05][23456789]{2,}.? (\w\s\w\s){2} ?s(ı|i)f(ı|i)be(ş|Ş|s)y(u|ü)z.? ^[0]\d{3}\d{7}$ [A-Za-z][[:space:]][05][23456789]{2,}.? .?5([a-zA-Z]|[[:punct:]]|[[:space:]]){1,}[0123456789]([a-zA-Z]|[[:punct:]]|[[:space:]]){1,}.? – (^|\x20)(0?5[0345]((\x20+)?\d(\x20+)?\d(\x20+)?){4})(\x20|$) – (www|w.?w.?w.?)|(i|ı).?r.?c\.|server|https|\[.?[0-9][0-9].?\:.?[0-9].?|[ıiIlİ]nternet.?sayfas[iı] – sıfır\x20be(ş|Ş|s)yüz|^0?5[0345]{1}[0-9]{1,}|(?-i)^[A-Z]{4,}[[:space:]][A-Z]{4,} – ^[0]\d{3}\d{7}$|^[0-9]{1}$|.?s(ı|i)f(ı|i)be(ş|Ş|s)y(u|ü)z.?

Ottoman 602 okunma
Cevap bırakın

alt dalga
Aç / Kapat

Yayındaki Dj:   &   Çalan Parça:

Ses 50